تاکید مجدد بی بی سی فارسی بر عدم تاثیر تحریم ها
پاشنه آشیل محمدرضاشاه را جمهوری اسلامی ندارد.
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۱:۱۳
کد مطلب: 747
مولف :
 
کارشناسان برنامه پرگار در بی بی سی فارسی، به بررسی نقش تحریم های اخیر در فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی پرداختند.
هر دو میهمان این برنامه پرگار در بی بی سی فارسی، با اشاره به این که فشارهای اقتصادی بر ایران موجب نفرت هرچه بیشتر مردم ایران از غرب شده و بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاثیر عکس دارد، تحریم های اقتصادی را که با هدف نابودی حکومت ایران انجام می شود، برای روند اعتراضات مردم بر حکومت جمهوری اسلامی عامل منفی و بازدارنده دانستند. 

یکی از میهمانان نیز با مقایسه جمهوری اسلامی با سلطنت محمدرضا پهلوی گفت: "علت تاثیر فشارها بر محمدرضاشاه، وابستگی اقتصادی و تسلیحاتی به غرب بود؛ ولی دولت کنونی ایران وابسته به غرب نیست و مستقل است، اگر فشار و تحریم در مورد ایران اجرا شود، به سادگی این فشار به مردم منتقل می شود و ما نباید فرض را بر این بگذاریم که مردم ناراضی بشوند و مقصر را دولت بدانند. نه، آنها مقصر را غرب می دانند و ایران از این تحریم ها برای بسیج مردمی علیه غرب استفاده می کند؛ بنابراین تحریم اقتصادی می تواند اثر منفی داشته باشد." 

این برنامه در ادامه روند تحلیل های بی بی سی فارسی برای نشان دادن اثر تحریم ها اجرا مي شود؛ اما در چند برنامه ی اخیر، مهمانان برنامه بر خلاف نظر گردانندگان بی بی سی فارسی بر ناموثر بودن یا تاثیرات عکس این تحریم ها تاکید می کنند.
Share/Save/Bookmark