۱
جهان ۲۰۱۲، ایران و اپوزیسیون
شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۷
کد مطلب: 5225
مولف :
 
جهان ۲۰۱۲، ایران و اپوزیسیون
القای تعارضات میان رهبری – احمدی نژاد، مجلس – احمدی نژاد، و مجلس – قوه ی قضائیه، گرچه از روش های متداول عملیات روانی رسانه های معارض ملت ایران بوده است اما در مقطع فعلی تحت سناریوی خاص "حاکمیت دو گانه" تعقیب می شود.
سال میلادی ۲۰۱۲ را می توان سال تغییر نقشه ی سیاسی جهان نامید.

با کاوشی لااقل در سراسر قرن بیستم و دهه ی اول قرن بیست و یکم نمی توان قرینه ای همسنگ تلاطم سیاسی فعلی جهان را نشان گذاری کرد.

بن بست اقتصادی و ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی در قالب جنبش های مردمی نود و نه درصدی موسوم به "اشغال وال استریت" در دامنه ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا و موج بیداری مردمی و اسلامی در پهنای شمال آفریقا و خاورمیانه ی عربی.

آن چه گرفتار شدن آمریکایی ها و غربی ها در سه جبهه ی اخراج اجباری از عراق و افغانستان، دومینوی سقوط دیکتاتورهای حامی غرب در جهان عرب و بالا گرفتن آتش اعتراضات ضد سرمایه داری در آمریکا،
راهبرد "حاکمیت دوگانه" درصدد آن است تا نظام سیاسی جمهوری اسلامی را اولاً دو تکه نشان داده، ثانیاً از ظهور قوه ی حاکمه ای جدید و متعارض با حاکمیت سابق اما در قد و قواره ی ثقل سیاسی حاکمیت رسمی جمهوری اسلامی حکایت کند.
اروپا و اسرائیل را موجب شده است، احتمال طراحی هرگونه سناریوی شتاب زده و حساب نشده ای از سوی غربی ها برای خروج از این بحران ها را به مراتب بالاتر می برد.

طرح جنگ روانی اخیر علیه برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از ادعای کودکانه ی طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن توسط سپاه قدس را می توان در همین قالب ارزیابی و دسته بندی نمود.

اما ماموریت های تعریف شده ی سازمان های اطلاعاتی – امنیتی غرب برای ارگان های رسانه ای اپوزیسیون جمهوری اسلامی علی الخصوص بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در سناریوهای اخیر چه خواهد بود؟

۱. تلاش برای وانمودسازی حاکمیت دوگانه در داخل
یکی از راهبردهایی که خط آن به نحوی اساسی و دائما توسط بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا پیگیری می شود، القای وجود حاکمیت دو گانه و چندگانه در جمهوری اسلامی ایران است.

القای تعارضات میان رهبری – احمدی نژاد، مجلس – احمدی نژاد، و مجلس – قوه ی قضائیه، گرچه از روش های متداول عملیات روانی رسانه های معارض ملت ایران بوده است اما در مقطع فعلی تحت سناریوی خاص "حاکمیت دو گانه" تعقیب می شود.

تفاوت اساسی القای "حاکمیت دوگانه" با القائات وجود تعارض میان قوای سه گانه یا قوای حاکم در جمهوری اسلامی آن است که در حالت القای "وجود تعارضات"، اولاً مساله هر آنقدر هم توسط رسانه ی حریف بزرگنمایی شود باز هم در منظر مخاطب به عنوان امری عادی در همه ی نظام های سیاسی به چشم می آید و به هیچ عنوان حاکی از دو شقه شدن حاکمیت یا به عبارتی به وجود آمدن وزنه ی سنگین در حاکمیت سیاسی هم تراز با سایر قوای سیاسی موجود در حاکمیت نیست. در حالی که راهبرد "حاکمیت دوگانه" درصدد
اما معمولاً بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در این مصداق ها از عملیات روانی "تکرار ادعا" استفاده می نمایند. در یکی از این مصادیق که در روزهای اخیر دائماً به القا و تبلیغ آن پرداختند پیرامون پیشنهاد طرح تغییر ساختار قانون اساسی از شیوه ی ریاستی به پارلمانی بود.
آن است تا نظام سیاسی جمهوری اسلامی را اولاً دو تکه نشان داده، ثانیاً از ظهور قوه ی حاکمه ای جدید و متعارض با حاکمیت سابق اما در قد و قواره ی ثقل سیاسی حاکمیت رسمی جمهوری اسلامی حکایت کند؛ امری که آلترناتیو مضحک اتاق فکر اپوزیسیون برای آن، دولت دهم احمدی نژاد در مقابل رهبری و دو قوه ی دیگر است. مسئله ای که گرچه کم دانان حوزه ی سیاست را هم به خود مشغول نمی کند اما هشدار بزرگی است برای سیاسیون داخلی تا آب گردان آسیاب دشمن نباشند که متاسفانه در بسیاری موارد دست از این "خدمت جاهلانه برای عدو کردن" بر نمی دارند.

۲. دیکتاتوری جلوه دادن سیاست های رهبری
در راستای تخریب جایگاه ولایت فقیه دو روش، مورد نظر اتاق فکر رسانه ای معارض با جمهوری اسلامی بوده و هست.

الف) طرح مغالطات حقوقی و ساختاری به قاعده و اصل قانونی ۱۱۰ قانون اساسی که گرچه مکررا مورد توجه آنها بوده است اما از ضریب مطلوبی در جذب مخاطب عام برخوردار نبوده است.

ب) مغالطات مصداقی از اخبار و وقایع و رویداد های روز سیاسی و برشماری آن ها به عنوان مصادیق سیاست های دیکتاتور مآبانه توسط رهبری. در این موارد گرچه واکاوی مغالطات رسانه های اپوزیسیون برای خود مخاطب عوام هم امری ساده به نظر می رسد اما معمولاً بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در این مصداق ها از عملیات روانی "تکرار ادعا" استفاده می نمایند. در یکی از این مصادیق که در روزهای اخیر دائماً به القا و تبلیغ آن پرداختند پیرامون پیشنهاد طرح تغییر ساختار قانون اساسی از شیوه ی ریاستی به پارلمانی بود.

رسانه های اپوزیسیون با طرح میزگردها و تفاسیر مفصل در حاشیه ی این بحث، آن را به عنوان طرحی برای حذف احمدی نژاد برشمرده و در راستای القای دیکتاتوری بودن سیاست های رهبری با نسبت دادن آن به رهبر انقلاب، انتساب این طرح به رهبری را چنان فرض مسلم گرفته بودند که هیچ بحثی پیرامون آن نمی
از مهمترین راهبردهای اخیر پی گیری شده توسط اپوزیسیون، تلاش بسیار بی پرده ی آنها علی الخصوص BBC فارسی برای مقایسه ی ترکیه با ایران و تبلیغ جایگزینی مدل کشوری اسلامی اما سکولار به سبک ترکیه به جای مدل مردم سالاری دینی ارائه شده توسط ایران اسلامی است.
کردند تا مخاطب کمترین تردیدی در این زمینه به خود راه ندهد و فقط به این بیندیشد که "چقدر رهبری دیکتاتور است!!".

در حالی که اصل طرح و پیشنهاد، کاملا دموکراتیک و از سوی کاتوزیان، نماینده ی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی طرح شده بود و در واقع پیشنهادی دموکراتیک از سوی رقبای مجلسی احمدی نژاد برای مهار دیکتاتوری در دولت بود و به عبارتی دیگر اولا نه تنها پیشنهاد از سوی رهبری نبوده است، ثانیاً طرحی در راستای پیش گیری از وقوع دیکتاتوری دولتی به شمار می رود، دقیقاً عکس آنچه رسانه های اپوزیسیون القا می کنند.

۳. الگوسازی ترکیه برای جهان اسلام به جای ایران
از مهمترین راهبردهای اخیر پی گیری شده توسط اپوزیسیون، تلاش بسیار بی پرده ی آنها علی الخصوص BBC فارسی برای مقایسه ی ترکیه با ایران و تبلیغ جایگزینی مدل کشوری اسلامی اما سکولار به سبک ترکیه به جای مدل مردم سالاری دینی ارائه شده توسط ایران اسلامی است.

مسئله ای که حکایت از دغدغه ی پر تب و تاب تئوریسین های غربی و اتاق فکر وزارت خارجه ی انگلستان از الگوبرداری مسلمانان مخصوصاً پس از وقوع بهار عربی از انقلاب ملت ایران است چه آنکه بسیاری از تحلیلگران غربی اصل وقوع این انقلاب ها را نیز بر گرفته از اندیشه های الاهی و مردمی امام خمینی (ره) می دانند.

بنابراین نگرانی جدی آینده پژوهان غربی از مدل سازی نوع ساختار نظام سیاسی مصر، تونس، لیبی و ... پس از انقلاب های عربی بر اساس مدل مردم سالاری دینی امری است که راهبرد "تبلیغ ترکیه ی سکولار" را در دستور کار آن ها قرار داده است.

علاوه بر ماموریت های فوق الذکر سناریوهای دیگری نیز هم راستا با تحولات اخیر جهان و تهدیدهای غرب علیه ایران پس از گزارش فرمایشی یوکیا آمانو در دستور کار بی.بی.سی فارسی و رسانه های اپوزیسیون قرارگرفته است که در نوشتار های آینده، "رسانه ایران" آن ها را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد داد.
Share/Save/Bookmark
mabesyarim.blogfa.com
۱۳۹۰-۰۹-۰۵ ۱۱:۰۶:۳۷
مطلبتون خوب بود اما بنظر میرسه علی رغم همه دسیسه های شیطانی تاریخ داره به پیچ سرنوشت سازش می رسه والبته:
یدالله فوق ایدیهم (1215)